kąt

Wielki słownik ortograficzny PWN

kąt kąta, kącie; kąty, kątów
Kąty -tów; przym.: kącki
Kąty Rybac•kie Kątów Rybac•kich; przym.: kącki
Kąty Wrocław•skie Kątów Wrocław•skich; przym.: kącki

Słownik języka polskiego PWN

kąt
1. «przestrzeń między dwiema stykającymi się powierzchniami»
2. «część płaszczyzny ograniczona przez dwie półproste wychodzące z jednego punktu»
3. pot. «czyjeś mieszkanie lub schronienie»
4. pot. «miejscowość mało znana»

• kątowy • kątek
kąt bryłowy «część przestrzeni ograniczona powierzchnią stożkową»
kąt dodatni «kąt płaski wyznaczony przez półprostą obracającą się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara»
kąt dopisany «kąt wypukły zawarty między cięciwą okręgu i styczną do tego okręgu wystawioną w jednym z końców cięciwy»
kąt dwuścienny «część przestrzeni ograniczona dwiema półpłaszczyznami o wspólnej krawędzi»
kąt godzinny «współrzędna w układzie równikowym, będąca kątem dwuściennym pomiędzy płaszczyzną południka niebieskiego a płaszczyzną koła godzinnego przechodzącego przez dane ciało niebieskie»
kąt graniczny fiz. «kąt padania fali, przy którym kąt załamania tej fali wynosi 90°, występujący przy przechodzeniu światła z ośrodka gęstszego do rzadszego»
kąt odbicia «kąt między promieniem odbitym od granicy dwóch ośrodków i prostą prostopadłą do powierzchni rozdzielającej te ośrodki»
kąt ostry «kąt mniejszy od kąta prostego»
kąt padania «kąt między promieniem padającym na granicę dwóch ośrodków i prostą prostopadłą do powierzchni rozdzielającej te ośrodki»
kąt pełny «kąt mający 360°»
kąt półpełny «kąt mający 180°»
kąt prosty «kąt mający 90°»
kąt rozwarty «kąt większy od kąta prostego, a mniejszy od kąta półpełnego»
kąt ujemny «kąt płaski wyznaczony przez półprostą obracającą się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara»
kąt wielościenny «część przestrzeni ograniczona kątami płaskimi o wspólnym wierzchołku i mającymi parami po jednym ramieniu wspólnym»
kąt wklęsły «kąt większy od kąta półpełnego a mniejszy od kąta pełnego»
kąt wypukły «kąt mniejszy od kąta półpełnego»
kąt załamania «kąt między promieniem fali załamanym na granicy dwóch ośrodków i prostą prostopadłą do powierzchni rozdzielającej te ośrodki»
kąty dopełniające się «dwa kąty ostre, które w sumie dają kąt prosty»
kąty przyległe «dwa kąty płaskie wypukłe o wspólnym wierzchołku i jednym wspólnym ramieniu, przy czym pozostałe dwa ramiona leżą na jednej prostej i przedłużają się wzajemnie»
kąty wierzchołkowe «dwa kąty wypukłe mające wspólny wierzchołek, a ramiona jednego z tych kątów są przedłużeniem ramion drugiego»
ramię kąta «jedna z półprostych tworzących kąt»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kąt... stopni
25.03.2010
Witam serdecznie,
moje pytanie odnosi się do określania miar kątów. Mówimy np. kąt czterdzieści pięć / dziewięćdziesiąt stopni czy kąt czterdziestu pięciu / dziewięćdziesięciu stopni?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam,
Felicyta
zielony kąt
25.11.2014
Jakie dwa różne znaczenia mają wyrazy zielony i kąt?
2014-kąt
3.06.2014
Nie potrafiłam tego znaleźć: jak poprawnie rozwinąć liczebniki w nazwach nietypowych wielokątów, np. 1758-kąt, 2014-kąt?

Ciekawostki

Mówimy „Cztery kąty i piec piąty” o bardzo ubogim mieszkaniu, np. bez mebli.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... koszuli i szlafroka. Nie związano jej także. Została posadzona w kącie, a potem ktoś rozłupał jej czaszkę potężnym ciosem siekiery albo...
  • ... mamy je nawet dosyć często. Najpierw wstydziłem się, siedziałem w kącie, a teraz dobrze się bawię. Powoli przekonałem się, że jest...
  • ... pojadą za granicę. W najlepszym wypadku maszyny drukarskie pójdą w kąt, a hale produkcyjne zostaną zamienione na parkingi, których zawsze jest...

Encyklopedia PWN

mat. jedno z podstawowych pojęć geometrycznych;
kąt, kąt płaski niezorientowany, kąt płaski,
mat. część płaszczyzny ograniczona 2 półprostymi o wspólnym początku; półproste te nazywa się ramionami kąta, a ich początek — wierzchołkiem;
fiz. specyficzny kąt padania fali elektromagnetycznej (światła) na powierzchnię rozdzielającą 2 ośrodki o różnych współczynnikach załamania, charakteryzujący się tym, że kąt padania i kąt załamania tworzą w sumie 90°
fiz. maks. kąt padania fali na płaszczyznę rozdzielającą 2 ośrodki o różnych współczynnikach załamania, dla którego spełnione jest prawo Snella;
kąt skierowany, kąt zorientowany,
mat. kąt płaski, którego jedno ramię przyjmuje się za początkowe, a drugie — za końcowe;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego