kęsisko

Wielki słownik ortograficzny PWN

kęsisko -skiem; -sk

Słownik języka polskiego PWN

kęsisko
1. zgr. od kęs w zn. 1.
2. «półwyrób stalowy otrzymany z wlewka przez kucie lub walcowanie, będący postacią przejściową między wlewkiem a kęsem»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... podaje na walcarki. Po przejściu przez układ kilkunastu walcarek z kęsisk otrzymuje się kształtowniki [45]. Woda, używana najczęściej w obiegu otwartym...
  • ... są jeszcze w stanie gorącym do walcowni. W walcowniach gorących kęsiska wsadowe nagrzewa się do temperatury walcowania, przepuszcza przez komorę zbijania...

Encyklopedia PWN

technol. półwyrób stalowy, zwykle przejściowy od wlewka o dużej masie do kęsa, otrzymywany w kuźniach hutniczych przez kucie lub walcowanie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego