k.c.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

c.k. (= cesarsko-królewski) a. ck
k.c. (= Kodeks cywilny) a. kc

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego