k.k.

Wielki słownik ortograficzny PWN

K (= potas; kelwin)
k. (= koło w zn.: pod, w pobliżu, np. Świder k. Warszawy)
k.k. (= Kodeks karny) a. kk
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
c.k. (= cesarsko-królewski) a. ck
Józef K. (postać) Józefa K., o Józefie K.
k.c. (= Kodeks cywilny) a. kc
k.d. (= Kodeks drogowy) a. kd
k.h. (= Kodeks handlowy) a. kh
k.o. (= kulturalno-oświatowy; knock-out, nokaut)
k.p. (= Kodeks pracy) a. kp
k.p.a. (= Kodeks postępowania administracyjnego)
k.r. (= Kodeks rodzinny) a. kr
k.r. i o. (= Kodeks rodzinny i opiekuńczy) a. k.r.o.
k.r.o. (= Kodeks rodzinny i opiekuńczy) a. k.r. i o.
O.K. zob. OK
r-k (= rachunek) r-ku, r-kiem; r-ki, r-ków a. rach.
u.k.s. (= ustawa karna skarbowa)

Słownik języka polskiego PWN

k
1. «litera oznaczająca spółgłoskę k»
2. «spółgłoska tylnojęzykowa, bezdźwięczna, twarda»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: jedenasty»
K I «symbol pierwiastka chemicznego potas»
K II «symbol jednostki temperatury kelwin»
okej, okay [wym. okej], OK, O.K. [wym. okej] «wszystko w porządku, dobrze, zgoda»
witamina K «witamina biorąca udział w procesach krzepnięcia krwi»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

k-elementowość
5.10.2007
Witam!
Mam pytanie dotyczące pewnych zagadnień matematycznych. Otóż czasem mówi się przykładowo o zbiorach k-elementowych, gdzie ważne jest, że litera k jest mała. Problem jest, gdy k-elementowość występuje na początku zdania. Czy wtedy należy napisać k wielką, czy małą literą? A może zawsze starać się tak przeformułować zdanie, by nie pojawiało się ono na początku zdania?
Pozdrawiam.
k-ty?
6.12.2002
Moje pytanie związane jest z zapisem liczb. Bardzo często zamiast pisać np czterdziesty piszemy 40-ty. Do niedawna byłem święcie przekonany, że taka forma jest poprawna, ponieważ stosuje się ją powszechnie nawet w środowiskach akademickich. Chciałbym zapytać się, dlaczego taki zapis nie jest poprawny? Czasem wyliczamy coś, używając jakiejś zmiennej, np k. Czy mogę wtedy napisać, że np chodzi o k-ty element?
Lemat K.–Z.
18.04.2017
Szanowni Państwo,
jak należy zapisywać inicjały w takich połączeniach, w których pochodzą one od dwóch osób? Np. lemat Kuratowskiego-Zorna, lemat Borela-Cantellego: lemat K.-Z., B.-C. czy K.Z., B.C.?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Natomiast nie utrzymała się kwalifikacja z cz. I art. 108 k.k. wobec Szoloma Ralskiego, którego Sąd Okręgowy w Grodnie skazał 5...
  • ... zapadł wyrok: za zniesławienie sędziego Demanta (art. 532 i 533 k.k.) redaktor Stojanowski skazany został na pół roku więzienia.
    W Sądzie...
  • ... jeśli przekracza, czyn jest przestępstwem z art. 215 lub 216 k.k.).
    Art. 122 k.w. wskazuje na cztery formy paserstwa:
    1...

Encyklopedia PWN

litera alfabetu łac. i polskiego;
metrol. oznaczenie przedrostka → kilo- (· 103).
oznaczenie jednostki temperatury termodynamicznej, → kelwin.
kryptonim akcji propagandowo-informacyjnej, prowadzonej przez instytucje Pol. Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej w celu przeciwdziałania wpływom komunist. w społeczeństwie;
symbol pierwiastka chemicznego → potasu (od łacińskiej nazwy kalium).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego