k.p.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

k.p. (= Kodeks pracy) a. kp
k.p.a. (= Kodeks postępowania administracyjnego)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego