kalkulator

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kal•kulator (osoba) -ra, B.= D., -rze; -rzy, -rów
kal•kulator (urządzenie) -ra, B.= M., -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN*

kalkulator
1. «urządzenie elektroniczne do wykonywania obliczeń matematycznych»
2. «osoba zatrudniona do wykonywania kalkulacji»

• kalkulatorski • kalkulatorek • kalkulatorka
kalkulator nawigacyjny «przyrząd do obliczania prędkości lotu statku latającego i kąta znoszenia»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego