kalkulatorek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kal•kulatorek -r•ka, -r•kiem; -r•ki, -r•ków
kal•kulator•ka -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego PWN*

kalkulator
1. «urządzenie elektroniczne do wykonywania obliczeń matematycznych»
2. «osoba zatrudniona do wykonywania kalkulacji»

• kalkulatorski • kalkulatorek • kalkulatorka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego