kalorymetria

Wielki słownik ortograficzny PWN

kalory•metria -rii, -rię

Słownik języka polskiego PWN

kalorymetria «nauka zajmująca się mierzeniem ilości ciepła pobieranego lub wydzielanego w procesach fizycznych i chemicznych»
• kalorymetryczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

kalorymetria
[łac. caloris ‘ciepło’, gr. métron ‘miara’],
dział chemii fiz. i fizyki obejmujący metody pomiarów efektów cieplnych towarzyszących różnym procesom fiz., chem. i biol. — reakcjom chem. (np. reakcjom spalania), przemianom fazowym (zwłaszcza zmianom stanów skupienia, jak wrzenie, sublimacja), rozpuszczaniu, adsorpcji, rozpadowi promieniotwórczemu, przemianom materii w organizmach oraz parametrów charakteryzujących cieplne właściwości ciał (np. pomiary ciepła właściwego, przewodności cieplnej);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.