kamień

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Kamień (szczyt) -enia
kamień -enia; -enie, -eni: epoka kamienia, kamień węgielny
Czar•ny Kamień (rel. hadżar) Czar•nego Kamienia

Słownik języka polskiego PWN*

kamień
1. «twarda, spoista i ciężka bryła skalna; też: niewielki odłamek takiej bryły»
2. «odmiana niektórych minerałów używanych do ozdabiania przedmiotów luksusowych»
3. «twardy osad tworzący się na ścianach naczyń, kotłów pod wpływem gotowanej albo stojącej w nich wody»
4. «twór powstający na skutek nieprawidłowej przemiany soli mineralnych np. w nerkach, drogach żółciowych, moczowodach»
kamień budowlany «kamień używany w budownictwie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego