kapitał

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kapitał -ału, -ale; -ałów
kapitała (rodzaj pisma) -tale, -tałę

Słownik języka polskiego PWN*

kapitał
1. «środki trwałe oraz aktywa finansowe zainwestowane w produkcję i mające przynosić dochód»
2. «majątek w gotówce lub papierach wartościowych»
3. «grupa osób dysponująca takim majątkiem»
4. «dorobek intelektualny lub artystyczny jakiejś osoby lub grupy, z którego będzie ona mogła korzystać w przyszłości»

• kapitałowy • kapitalik
kapitał akcyjny «wymieniona w statucie spółki suma pieniężna wpłacona przez akcjonariuszy»
kapitał czynny «kapitał będący stale w obrocie»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego