karłowacenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

kar•łowacieć -cieje, -cieją; -ciał

Słownik języka polskiego PWN

karłowacieć
1. «stawać się karłowatym»
2. «tracić początkową wartość»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego