karbonizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

kar•boniza•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

karbonizacja
1. «proces technologiczny polegający na wzbogacaniu substancji organicznych w węgiel»
2. zob. uwęglanie.
3. «pokrywanie odwrotnej strony formularza specjalną farbą, zastępującą kalkę»
4. «chemiczne usuwanie z tkanin lub z surowej wełny przeznaczonej do przędzenia zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego»

• karbonizacyjny • karbonizować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego