karmazyn

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kar•mazyn (magnat) -na, B.= D., -nie; -ni, -nów
kar•mazyn (ryba; kura) -na, B.= D., -nie; -ny, -nów
kar•mazyn (kolor) -nu, B.= M., -nie

Słownik języka polskiego PWN*

karmazyn
1. «kolor intensywnie czerwony»
2. «dawna cenna tkanina takiego koloru»
3. «w dawnej Polsce: szlachcic, któremu przysługiwało prawo noszenia karmazynowego żupana»
4. «drapieżna, czerwono ubarwiona ryba morska»
5. «kura o upierzeniu mahoniowym z metalicznym połyskiem i o żółtych nogach»

• karmazynowy • karmazynek • karmazynka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego