karmazynka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kar•mazyn•ka (kura) -n•ce, -n•kę; -nek a. karmazynek
kar•mazynek (kura) -n•ka, -n•kiem; -n•ki, -n•ków a. karmazynka

Słownik języka polskiego PWN*

karmazyn
1. «kolor intensywnie czerwony»
2. «dawna cenna tkanina takiego koloru»
3. «w dawnej Polsce: szlachcic, któremu przysługiwało prawo noszenia karmazynowego żupana»
4. «drapieżna, czerwono ubarwiona ryba morska»
5. «kura o upierzeniu mahoniowym z metalicznym połyskiem i o żółtych nogach»

• karmazynowy • karmazynek • karmazynka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego