karmicielka

Wielki słownik ortograficzny PWN

kar•miciel•ka -l•ce, -l•kę; -lek

Słownik języka polskiego PWN

karmiciel daw. «ten, kto dostarcza pożywienia»
• karmicielka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego