kasa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kasa -sie, -sę; kas: kasa biletowa, ale: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

Słownik języka polskiego PWN*

kasa
1. «skrzynka lub szafa żelazna przeznaczona do przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności itp.; też: zawartość takiej skrzynki lub szafy»
2. «pomieszczenie, dział instytucji, sklepu, gdzie się wpłaca lub wypłaca pieniądze, sprzedaje bilety itp.»
3. «urządzenie w sklepie do obliczania należności za zakupiony towar»
4. «instytucja dokonująca operacji pieniężnych»
5. pot. «pieniądze, gotówka»
Kasa Chorych «instytucja zapewniająca ubezpieczonym i ich rodzinom bezpłatną pomoc lekarską»
kasa fiskalna «elektroniczne urządzenie rejestrujące dane ze sprzedaży towarów lub usług i okresowo zapisujące te dane w pamięci»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego