kasacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

kasa•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

kasacja
1. «zlikwidowanie, zniesienie lub unieważnienie czegoś»
2. «wycofanie pojazdu, maszyny itp. z eksploatacji»
3. «w postępowaniu karnym: odwołanie od orzeczenia sądu II instancji do Sądu Najwyższego»

• kasacyjny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego