katabasis

Słownik języka polskiego PWN*

katabasis [wym. katabas-is], katabaza
1. «w tragedii antycznej: obniżenie napięcia akcji po perypetii»
2. «w antycznym eposie: motyw zejścia bohatera do świata podziemnego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego