keyboardzista

Wielki słownik ortograficzny PWN

key•boardzista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN

keyboard [wym. kibord] «elektryczny lub elektroniczny instrument klawiszowy»
• keyboardowy • keyboardzista • keyboardzistka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... grane?".
  Dwa pierwsze miejsca XII Konkursu Muzyczny na najlepszego polskiego
  keyboardzistę w ramach programu telewizyjnego "Co jest grane" zajęli uczniowie Janusza...
 • ... LAUREACI
  Sukces za sukcesem

  XII Konkurs Muzyczny na najlepszego polskiego
  keyboardzistę w ramach programu telewizyjnego "Co jest grane?".
  Dwa pierwsze miejsca...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego