kierowniczy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

kierownica
1. «urządzenie służące do kierowania pojazdem»
2. mat. «prosta stała związana z ogniskiem stożkowej w ten sposób, że stosunek odległości każdego punktu od ogniska i od tej prostej jest stały»

• kierowniczy
kierownictwo
1. «zarządzanie jakimiś sprawami lub ludźmi»
2. «zespół ludzi kierujących instytucją, organizacją itp.»

• kierowniczy
kierownik «osoba zarządzająca jakimś działem, zespołem ludzi»
• kierowniczy • kierowniczka
drążek kierowniczy «element układu kierowniczego w postaci pręta, przekazujący ruch z przekładni kierownicy do mechanizmu zwrotniczego»
układ kierowniczy «urządzenie służące do zmiany lub zachowania kierunku jazdy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Co robi artysta rezydent?; sylwetka balanchine'owska
21.02.2017
Czy to, co robi w muzeum artysta rezydent (z ang. artist in residence) można nazwać rezydencją czy rezydenturą?
Czy skoro George Balanchine faworyzował pewien typ sylwetki u tancerek, to tę sylwetkę można nazwać Balanchine’owską (bo on ją pierwszy spopularyzował) czy balanchine'owską (bo przecież nie chodzi o jego sylwetkę – sam był mikrusem).

Łączę pozdrowienia
Dorota
wiodący
10.02.2013
Szanowni Państwo,
ostatnio bardzo często spotykam się z wyrazem wiodący (jako przymiotnikiem, nie jako imiesłowem), co zaczyna mnie trochę drażnić. Mimo że SPP kwalifikuje go jako niepoprawny, przymiotnik ten staje się coraz bardziej modny. Czy Państwa ocena tego wyrazu też jest tak kategoryczna, czy raczej nie uważają Państwo jego użycia za szczególnie duże wykroczenie językowe? Z czego, Państwa zdaniem, wynika atrakcyjność wiodącego?
Łączę wyrazy szacunku
Dominik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... głosom występującym przeciw działaczom SBP, którzy piastują w bibliotekach stanowiska kierownicze. Podział taki jest bowiem fałszywy i szkodliwy społecznie. Należy wybierać...
  • ... w latach 1993-1995, obejmował głównie wspomniane wyżej szkolenia kadry kierowniczej i samorządowej przedsiębiorstw państwowych. Ważniejszy był etap drugi, prowadzony w...
  • ... Grupa łącząca społeczno-zawodową kategorię decydentów i osób na stanowiskach kierowniczych, specjalistów (niezależnie od technicznego czy humanistycznego kierunku ich specjalizacji), pracowników...

Encyklopedia PWN

układ służący do skrętu przednich lub niekiedy tylnych kół jezdnych pojazdu samochodowego, umożliwiający wyznaczenie toru jazdy;
część układu kierowniczego pojazdu samochodowego przenosząca ruchy koła kierownicy do mechanizmu zwrotniczego;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego