kierunek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kierunek -n•ku, -n•kiem; -n•ki, -n•ków

Słownik języka polskiego PWN*

kierunek
1. «strona, w którą ktoś lub coś się zwraca albo porusza; też: droga, linia prowadząca do jakiegoś miejsca»
2. «wytknięty cel i sposoby działania lub postępowania»
3. «w sztuce, literaturze, nauce itp.: tendencja»
4. «strona, w którą skierowane jest działanie wojsk, lub pas terenu, na którym są prowadzone działania bojowe»
5. daw. «kierowanie»

• kierunkowy • kierunkowo • kierunkowość
kierunek studiów «wydział wyższej uczelni zajmujący się daną nauką»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego