kilogram

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kilo•gram -ma, -mie; -my, -mów (skrót: kg)
kilo•gram-siła kilo•grama-siły, kilo•gramie-sile (skrót: kG)

Słownik języka polskiego PWN*

kilogram «jednostka masy równa 1000 gramów»
• kilogramowy
kilogram-siła «dawna jednostka siły»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego