kinoprawda

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kino•prawda -wdzie, -wdę a. cinéma-vérité

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego