klerykalista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

klerykalista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

klerykalizm «dążenie do podporządkowania duchowieństwu i Kościołowi życia społecznego, polityki i kultury»
• klerykalny • klerykał, klerykalista

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego