klerykalny

Słownik języka polskiego PWN*

kler «ogół duchownych chrześcijańskich»
• klerykalny
klerykalizm «dążenie do podporządkowania duchowieństwu i Kościołowi życia społecznego, polityki i kultury»
• klerykalny • klerykał, klerykalista

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego