klientela

Wielki słownik ortograficzny PWN

klien•tela -li, -lę

Słownik języka polskiego PWN

klientela «ogół klientów jakiejś instytucji, jakiegoś sklepu, adwokata itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego