kluczewski

Wielki słownik ortograficzny PWN

kluczew•ski (od: Klucze, Kluczewsko); -scy: ziemia kluczewska
Kluczew•ska Sop•ka Kluczew•skiej Sop•ce, Kluczew•ską Sop•kę

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego