kmiotka

Wielki słownik ortograficzny PWN

kmiotek -t•ka, -t•kiem; te -t•ki a. ci -t•kowie, -t•ków

Słownik języka polskiego PWN

kmiotek
1. lekcew.; zob. kmiot.
2. zdr. od kmieć w zn. 2.

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego