kołodziej

Wielki słownik ortograficzny PWN*

koło•dziej -ja; -je, -jów
Piast Kołodziej Piasta Kołodzieja, o Piaście Kołodzieju

Słownik języka polskiego PWN*

kołodziej «rzemieślnik zajmujący się wyrobem wozów i części do wozów»
• kołodziejski • kołodziejstwo

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego