kołowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

kołowy
1. «mający kształt koła»
2. «biegnący po linii obwodu koła»
3. «poruszany za pomocą kół lub związany z pojazdami poruszającymi się na kołach i z ruchem takich pojazdów»
ruch kołowy «ruch wszelkich pojazdów po drogach, odbywający się według ustalonych zasad»
stożek obrotowy, obrotowy prosty, kołowy «bryła ograniczona, powstała przez obrót trójkąta prostokątnego dookoła jednej z jego przyprostokątnych»
wycinek koła, kołowy «część koła ograniczona dwoma promieniami i łukiem łączącym końce tych promieni»
zamknąć ruch pieszy, kołowy «zakazać przechodzenia lub przejazdu przez daną drogę lub obszar»
droga kołowa «droga dla pojazdów»
funkcja cyklometryczna, kołowa mat. «funkcja odwrotna względem funkcji trygonometrycznej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Użycie cudzysłowu
11.12.2015
Szanowni Państwo,
chciałem zapytać o poprawność użycia cudzysłowu. Przykład pierwszy:
Z „najmocniejszego twierdzenia geometrii” wiemy, że (…).
Cudzysłów wydaje mi się potrzebny, gdyż nie chodzi dosłownie o najmocniejsze twierdzenie całej geometrii, ale o pewne twierdzenie o okręgu, które zwyczajowo jest tak nazywane.
Przykład drugi:
Ile meczów „każdy z każdym” musi rozegrać 6 drużyn?.
Chodzi tu o nazwę pewnej formuły, stąd cudzysłów.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Nowickiego, Olgę Bończyk oraz jazzmana Marka Bałatę. Teatr Rampa, ul. Kołowa 20, śr.-sob. godz. 19
  Bilety: 30 zł

  Konkurs!
  Dla...
 • ... jeden proton. Z pozostałych sześciu elektronów tlenu dwa krążą po kołowych orbitach w pobliżu jądra, a pozostałe cztery po dwóch innych...
 • ... fali w membranie nieograniczonej, .
  Dla membrany płaskiej napiętej o kształcie
  kołowym wzór na częstotliwość drgań własnych jest następujący: gdzie
  - gęstość powierzchniowa...

Encyklopedia PWN

Kołowy Szczyt, Kolový štít,
szczyt w gł. grani Tatr Wysokich, na Słowacji, między dolinami: Jaworową na zachodzie i Kieżmarską na wschodzie;
podstawowy element układu biegowego pojazdu trakcyjnego;
diagram kołowy, wykres kołowy,
typ diagramu stosowany w celu ukazania podziału całości;
mat. linie przecinające pod kątem prostym (trajektorie ortogonalne) proste jakiegoś pęku;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!