kożuchówka

Wielki słownik ortograficzny PWN

kożuchów•ka (ogr.) -w•ce, -w•kę; -wek

Słownik języka polskiego PWN

kożuchówka «szczepienie drzew owocowych przez wsunięcie zrazu płytko za korę podkładki naciętą wzdłuż pędu»
• kożuchować
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego