kod genetyczny

Słownik języka polskiego PWN

kod genetyczny «kod zawarty w cząsteczkach kwasu deoksyrybonukleinowego w jądrze komórkowym, który zapewnia zachowanie właściwości dziedzicznych»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... kwas rybonukleinowy) - w przeciwieństwie do reszty ożywionego świata, w którym kod genetyczny przenosi DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy).

  Według genetyków, RNA ma tę przewagę...
 • ... teoria koewolucji kodu genetycznego dowodzi, że w początkowych stadiach ewolucji kod genetyczny był znacznie prostszy niż dziś, a białka składały się z...
 • ... widoczne.
  Genotyp - umaszczenia i cechy, które pies nosi w swoim
  kodzie genetycznym.
  Homozygota - genotyp psa jednej cechy np. czarny "BB", i brązowy...

Encyklopedia PWN

współzależność między sekwencją zasad w DNA (lub w mRNA stanowiącym jego transkrypt) a sekwencją aminokwasów w białku;
nadmiarowość kodu genetycznego, przejawiająca się tym, że określony aminokwas jest kodowany przez więcej niż jeden kodon (kodony synonimiczne).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego