kodeks postępowania administracyjnego

Wielki słownik ortograficzny PWN

Kodeks po•stępowania ad•ministracyj•nego Kodeksu po•stępowania ad•ministracyj•nego, Kodeksie po•stępowania ad•ministracyj•nego (skrót: k.p.a.)

Słownik języka polskiego PWN

kodeks postępowania administracyjnego «zbiór przepisów regulujących postępowanie przed organami administracji»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego