kodeks

Wielki słownik ortograficzny PWN

kodeks -su, -sie; -sów: kodeks papirusowy (książka), kodeks towarzyski (zbiór reguł zachowania), kodeks prawny (jakikolwiek zbiór praw), ale: Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń, Kodeks pracy (akty prawne); Kodeks Hammurabiego, Kodeks Justyniana
Kodeks cywil•ny Kodeksu cywil•nego, Kodeksie cywil•nym (skróty: kc, k.c.)
Kodeks drogowy Kodeksu drogowego, Kodeksie drogowym (skróty: kd, k.d.)

Słownik języka polskiego PWN

kodeks
1. «usystematyzowany zbiór przepisów prawnych, najczęściej dotyczących jednej dziedziny prawa»
2. «zbiór zasad postępowania, dotyczących np. życia towarzyskiego lub etyki zawodowej»
3. «stara księga rękopiśmienna powstała z szeregu składek, ułożonych jedna na drugiej i spojonych ze sobą u grzbietu»

• kodeksowy
kodeks drogowy «zespół przepisów prawnych o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach»
kodeks dyplomatyczny «zbiór akt dawnych stanowiących dokumenty historyczne»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego