kolegium

Wielki słownik ortograficzny PWN

kolegium; -gia, -giów

Słownik języka polskiego PWN

kolegium
1. «grupa pracowników jakiejś instytucji powołanych do omawiania lub rozstrzygania jakichś spraw; też: narada takiej grupy osób»
2. «organ powołany do rozstrzygania w sprawach drobnych wykroczeń»
3. «szkoła wyższa, w której po trzech latach nauki otrzymuje się tytuł licencjata»
4. «w dawnej Polsce: szkoła średnia połączona z internatem, przeznaczona dla młodzieży szlacheckiej»
5. «dawniej: bursa przy zakładach naukowych dla profesorów i studentów»
6. «wydział dawnej szkoły wyższej»
7. «w starożytnym Rzymie: stowarzyszenie publiczne lub prywatne skupiające ludzi jednego zawodu lub środowiska»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

wielkie litery
20.09.2006
Drodzy Eksperci,
chciałbym zapytać, dlaczego słownik ortograficzny podaje zapis uniwersytet oksfordzki, a encyklopedia – Uniwersytet Oksfordzki (czyżby chodziło o nazwę opisową w słowniku i własną w encyklopedii?). Podobnie jest z kolegium kardynalskim (Kolegium Kardynalskim) – w encyklopedii występują dwie wersje.
Ostatnia kwestia to nazwisko Miloszewić – w zasadach transkrypcji podano, że serbskiemu l odpowiada polskie l, zaś w poradni znalazłem formę Miłoszewić(?).
Dziękuję.
Jednak Pytia (‘kapłanka Apollina’)
4.04.2018
Szanowni Państwo,
chciałbym zapytać, dlaczego Wielki słownik ortograficzny PWN zaleca pisownię wyrazu pytia (w znaczeniu: ‘wieszczka Apollina’) dużą literą, tak jakby była to nazwa własna. Mała encyklopedia kultury antycznej daje na początku małą literę, według mnie słusznie (w przeciwnym razie sugeruje to imię jakiejś konkretnej wieszczki).
Z wyrazami szacunku
Tomasz Majtczak
Sanhedryn i nie-Żyd
9.01.2002
1. Jak się powinno pisać słowo sanhedryn, dużą czy małą literą? W Nowym słowniku ortograficznym PWN (Warszawa 1999) pisane jest małą literą. Dużą literą słowo to zaczyna się we wszystkich dostępnych mi materiałach religioznawczych, a mianowicie: Anna Świderkówna – Rozmowy o Biblii, PWN Warszawa 2000; Peter Occhigrosso – Sekty Religie Wyznania, Muza SA Warszawa 1999; Konig Waldenfels – Leksykon Religii, Verbinum Warszawa 1997.

2. Jak powinno się określać członka innego niż mojżeszowe wyznania?
a)nie-Żyd
b)nie-żyd
c)nieżyd

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Polityce" - ma prawo dostępu do wszystkich informacji, reprezentuje prezydenta w Kolegium ds. Służb Specjalnych).
    Trzy dni później (7 sierpnia) - wyszło teraz...
  • ... obu Instytutów Józefa Piłsudskiego - w Wielkiej Brytanii i w USA, Kolegium Bożego Miłosierdzia oo. Marianów w Fawley Court, zbiory biblioteczne Papieskiego...
  • ... rano Tomasz Lis jak zwykle przyszedł do pracy. Po porannym kolegium wezwał go nieoczekiwanie prezes TVN Piotr Walter. - Dziś możesz iść...

Encyklopedia PWN

kolegium
[średniow. łacina collegium ‘zrzeszenie’]:
kolegium
[średniow. łacina collegium ‘zrzeszenie’],
naukozn.:
w Polsce organ pozasądowy orzekający w sprawach o wykroczenia;
Kolegium Europejskie w Natolinie,
podyplomowe studium dla przyszłych urzędników instytucji europejskich i dyplomatów zajmujących się problematyką integracji europejskiej, założone 1994;
Kolegium Europejskie, ang. College of Europe, fr. College d’Europe,
wyższa uczelnia oferująca jednoroczne studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!