kolektywizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

kolek•tywizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

kolektywizm
1. «sposób gospodarowania oparty na wspólnej własności środków produkcji; też: pogląd uzasadniający celowość takiego sposobu gospodarowania»
2. «zasada zbiorowej pracy i wspólnej własności, propagowana i praktykowana w krajach komunistycznych»
3. «w metodologii nauk społecznych: pogląd przeciwstawny indywidualizmowi, traktujący zbiorowość jako elementarną jednostkę społeczną»

• kolektywistyczny • kolektywista • kolektywistka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... inspirowania ludowych powstań (Włochy, Hiszpania), zaś w teorii panował niepodzielnie kolektywizm. Kolejne cztery lata do kongresu londyńskiego w 1881 r. były...
  • ... na katolickim solidaryzmie społecznym, a z drugiej - na egalitarnych zasadach kolektywizmu socjalistycznego. Pakt o przedsiębiorstwie był obarczony znacznym ryzykiem. Istniało niebezpieczeństwo...
  • ... jako obowiązek służby państwu i narodowi. Ich skłonność do gospodarczego kolektywizmu (choć o różnym natężeniu) [24] wywołana przez nieokiełzaną nienawiść do...

Encyklopedia PWN

kolektywizm
[łac.],
wspólne, zespołowe działanie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!