kolektywizm

Słownik języka polskiego PWN*

kolektywizm
1. «sposób gospodarowania oparty na wspólnej własności środków produkcji; też: pogląd uzasadniający celowość takiego sposobu gospodarowania»
2. «zasada zbiorowej pracy i wspólnej własności, propagowana i praktykowana w krajach komunistycznych»
3. «w metodologii nauk społecznych: pogląd przeciwstawny indywidualizmowi, traktujący zbiorowość jako elementarną jednostkę społeczną»

• kolektywistyczny • kolektywista • kolektywistka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego