kongruencja

Wielki słownik ortograficzny PWN

kon•gruen•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

kongruencja
1. «zgodność, odpowiedniość czegoś»
2. zob. związek zgody.
3. «podzielność różnicy liczb przez liczbę całkowitą»
4. «w geometrii: zbiór krzywych w przestrzeni zależny od dwóch parametrów»

• kongruentny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Dlaczego inwolutny od inwolucja?
17.09.2018
Szanowni Państwo,
w matematyce o dwóch obiektach, dla których istnieje inwolucja przekształcająca jeden na drugi, mówi się czasem, że są inwolutne. Czy bardziej uzasadniony gramatycznie jest właśnie taki przymiotnik (utworzony jak kongruentne od kongruencja), czy może lepiej byłoby: inwolutywne (jak produktywny od produkcja)?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Trzech było i trzej byli
29.12.2012
Szanowna Poradnio,
czemu nie tylko „są trzej autorzy”, ale też „jest trzech autorów”?
Z najlepszymi życzeniami
Kacper

Encyklopedia PWN

kongruencja
[łac.],
językozn. → związek zgody.
kongruencja
[łac.],
przystawanie liczb,
mat. pojęcie z teorii liczb: mówi się, że liczby całkowite a i b przystają wg modułu m (modulo m, mod m; m — liczba naturalna), jeżeli liczba ab jest podzielna przez m, a więc jeżeli a i b dają przy dzieleniu przez m równe reszty;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego