kongruencja

Wielki słownik ortograficzny PWN

kon•gruen•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

kongruencja
1. «zgodność, odpowiedniość czegoś»
2. zob. związek zgody.
3. «podzielność różnicy liczb przez liczbę całkowitą»
4. «w geometrii: zbiór krzywych w przestrzeni zależny od dwóch parametrów»

• kongruentny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego