koniunkcja

Wielki słownik ortograficzny PWN

koniunk•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

koniunkcja
1. «konfiguracja dwóch ciał niebieskich, w której mają one jednakową długość ekliptyczną; złączenie»
2. log. «zdanie złożone ze zdań połączonych spójnikiem i, prawdziwe wtedy, gdy każde ze zdań składowych jest prawdziwe»
3. zob. polisyndeton

• koniunkcyjny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

albo..., albo...
12.01.2013
Ostatnio spotkałem się z dziwnym stwierdzeniem odnośnie użycia spójnika albo. Według mojej koleżanki użycie prawidłowe tego spójnika to np. „Zrób albo film, albo animację”, a błędnym użyciem jest już np. „Zrób film albo animację”. Moim zdaniem oba zdania są prawidłowe. Mylę się, a może mają one już inne znaczenie w zależności od użytej struktury?
Alternatywy 4
13.04.2016
Czy znak „/” w zastosowaniu np. torba/plecak/etui możemy traktować jako znak alternatywy w tym kontekście i rozumieć jako torba lub plecak, lub etui?
być zmęczonym czymś
11.12.2012
Czy czasownik zmęczony może mieć przenośne znaczenie 'mieć czegoś dość'? Np. w zdaniu: „Jestem zmęczony jego ciągłym spóźnianiem się”.
W WSPP w haśle męczyć jedno ze znaczeń to: 'powodować zmęczenie, wyczerpywać, nużyć'. Czy w sytuacji, gdy w słowniku podanych jest kilka słów po przecinku (jak powyżej), znaczenie musi się odnosić jednocześnie do wszystkich słów czy też może się odnosić jedynie do jednego, wybranego słowa?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dziwny. Paradoks jest
    nierozerwalnie związany z pojęciem sprzeczności, czyli z
    koniunkcją sądu
    i jego negacji. Zasada niesprzeczności głosi, że żadna koniunkcja...
  • ... przyjęliśmy ją za zdanie prawdziwe, kierując się tym, że z koniunkcji hipotezy H z niektórymi zdaniami naszej wiedzy dotychczasowej wynika stwierdzone...
  • ... niecki pogrążone w cieniu. Niezapomnianych wrażeń dostarczy porównanie barw obiektów koniunkcji (całość obejmie pole widzenia lornetki 7x50): Mars będzie rubinowym punktem...

Encyklopedia PWN

koniunkcja
[łac. coniunctio ‘połączenie’],
iloczyn logiczny,
log. zdanie złożone z 2 zdań (członów) połączonych symbolem „⋀ ”
koniunkcja
[łac. coniunctio ‘połączenie’],
złączenie,
astr. położenie 2 ciał niebieskich na niebie, w którym mają one jednakową długość ekliptyczną.
koniunkcja
[łac.],
językozn. → polisyndeton.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego