konserwatyzm

Wielki słownik ortograficzny PWN

kon•serwatyzm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

konserwatyzm
1. «silne przywiązanie do tradycji i niechęć do zmian»
2. «ideologia społeczno-polityczna broniąca tradycyjnego ładu społecznego»

• konserwatywny • konserwatywnie • konserwatywność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

transliteracja i transkrypcja
2.02.2011
Obecnie piszę pracę naukową dotyczącą geografii terenów Zachodniej Ukrainy. Będą ją oceniać osoby, które niekoniecznie kładą nacisk na znajomość najnowszych zasad transliteracji i często posługują się przedwojennym nazewnictwem. Przykład: ukraińskie Яворів (Jaworów) w oparciu o najnowszą normę będzie oddane przez Âvoriv. Czy można stosować transliterację obowiązującą wcześniej (ISO 9:1995 – Javoriv)? A może stosować transkrypcję – dla lepszego i łatwiejszego zrozumienia danego słowa (Jaworiw)?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Papież wytrzymał tysiące ataków, w których pomawiano go o rygoryzm, konserwatyzm, autokratyzm etc., i dziś po blisko 20 latach świat słucha...
  • ... identyczną tendencję. Najpierw wskazuje się na pewne sympatyczne cechy liberalizmu, konserwatyzmu i socjalizmu, powiadając, że dobrze byłoby je ze sobą połączyć...
  • ... Darze i tajemnicy bardzo słusznie zauważa, że kategorie "nowoczesności" i "konserwatyzmu" są ze swojej istoty nieadekwatne, a przynajmniej wtórne, jako etykiety...

Encyklopedia PWN

konserwatyzm
[łac. conservatus ‘zachowany’],
postawa, którą charakteryzuje przywiązanie do istniejącego, zakorzenionego w tradycji stanu rzeczy (wartości, obyczajów, praw, ustroju politycznego itp.) oraz niechętny stosunek do gwałtownych zmian i nowości;
konserwatyzm
[łac.],
filozofia społ. i nawiązujący do niej kierunek polit. broniące trad. ładu społ. i wartości utrwalonych w danym społeczeństwie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego