konsystentny

Słownik języka polskiego PWN

konsystentny
1. «mający gęstą konsystencję»
2. «wewnętrznie spójny lub zgodny z czymś»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... spinach niż 2 - teorię strun. Teoria strun wydaje się teorią konsystentną, ale jest to teoria obiektów rozciągłych i choć formalnie występują...
  • ... plastycznych. Im większą penetrację ma smar, tym jest on mniej konsystentny. Miary tej używa się przy doborze smarów plastycznych do układów...
  • ... sprzężenie zmienia chiralność. Warunek Majorany to

    Żeby warunek Majorany był
    konsystentny,

    Warunek ten dla B1 jest spełniony przy k = 0, 3...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.