kontemplacja

Słownik języka polskiego PWN*

kontemplacja
1. «pogrążenie się w myślach»
2. «przyglądanie się czemuś w skupieniu»
3. «w mistycyzmie: modlitwa wewnętrzna»
4. filoz. «proces biernego poznawania rzeczywistości przez jednostkę»

• kontemplacyjny, kontemplatywny • kontemplacyjność • kontemplator • kontemplować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego