kontrast wzrokowy

Słownik języka polskiego PWN

kontrast wzrokowy «właściwość wzroku polegająca na różnym postrzeganiu przedmiotu w zależności od tła»

Encyklopedia PWN

właściwość spostrzeżeń wzrokowych, dzięki której wizualna ocena świecącego przedmiotu jest różna w zależności od otaczającego tła lub od tego, jakie światło padało poprzednio na siatkówkę oka;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego