kopiować

Słownik języka polskiego PWN*

kopiować
1. «wykonywać kopie oryginału»
2. «wzorować się na kimś lub na czymś»
3. «sporządzać negatyw filmu w celu uzyskania wielu egzemplarzy taśmy filmowej»
4. «wykonywać odbitki fotograficzne»
5. «odtwarzać tekst, ilustrację itp. na warstwie światłoczułej»
6. «w obróbce skrawaniem: wykonywać przedmioty o kształcie wzornika»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego