kordon

Słownik języka polskiego PWN*

kordon
1. «ciasny szereg lub kilka szeregów żołnierzy, policjantów itp. otaczających jakiś obiekt lub blokujących przejście»
2. «ciąg posterunków wojskowych, policyjnych lub straży granicznej rozstawionych wzdłuż granicy państwa»

• kordonowy
kordon sanitarny «ciąg punktów kontrolnych wokół obszaru, na którym wybuchła epidemia; też: zakaz kontaktowania się z osobami przebywającymi na tym obszarze»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego