korektowy

Słownik języka polskiego PWN*

korekta
1. «usuwanie błędów, nieprawidłowości»
2. «nanoszenie poprawek na próbnych odbitkach drukarskich za pomocą znaków korektorskich; też: taka odbitka drukarska lub poprawki na tej odbitce»
3. zob. korektornia.
4. «nadawanie instrumentom muzycznym właściwego tonu»

• korektowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego