korespondować

Wielki słownik ortograficzny PWN

korespon•dować -duję, -dują

Słownik języka polskiego PWN

korespondencja
1. «utrzymywanie kontaktu z kimś poprzez wymianę listów»
2. «zbiór otrzymanych lub wysłanych listów»
3. «reportaż z terenu przesyłany przez korespondenta»
4. «odpowiedniość między zjawiskami»

• korespondencyjny • korespondencyjnie • korespondować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Etykieta komunikacji elektronicznej
16.07.2016
Szanowni Państwo,
jeszcze jedno pytanie z etykiety komunikacji elektronicznej. Chciałbym się dowiedzieć, czy przy wymianie oficjalnej korespondencji mejlowej należy każdorazowo rozpoczynać i kończyć wiadomość eleganckimi zwrotami, czy po pierwszej wiadomości można uznać, że rozpoczęliśmy pewien dialog i nieumieszczanie żadnych formuł jest w porządku?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
kultura języka w sieci
25.04.2002
Chciałabym się dowiedzieć, czy z punktu widzenia kultury języka istnieją jakieś specjalne zasady konstruowania, pisania e-maili? Czy najlepiej po prostu stosować zasady dotyczące listów tradycyjnych?

Pozdrawiam,
Aleksandra Sobieraj
kura domowa
13.05.2008
Jaka jest etymologia określenia kur domowych w stosunku do kobiet poświęcających swoj czas i samorealizację na usługiwanie domownikom?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... przecież prawo prowadzić w komputerze swój intymny pamiętnik oraz dyskretnie korespondować z panią lub panem. - Podstawowy problem związany z kontrolą dysków...
  • ... postanowieniami układów regionalnych o nieagresji i wzajemnej pomocy. Stanowisko to korespondowało z wnioskiem polskim przedstawionym na VIII Zgromadzeniu Ligi Narodów. Łączyło...
  • ... przyzna cztery nagrody główne (pieniężne): Grand Prix za fotografię najlepiej korespondującą z programami proekologicznymi, realizowanymi przez firmę Bayer, a także nagrodę...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego