koryto

Słownik języka polskiego PWN*

koryto
1. «podłużne naczynie do pojenia i karmienia zwierząt; też: zawartość takiego naczynia»
2. pot. pejor. «źródło znacznych dochodów»
3. posp. «jedzenie, wyżywienie»
4. «podłużne zagłębienie w powierzchni ziemi ukształtowane przez płynącą wodę»
5. «pojemnik do przechowywania lub przenoszenia materiałów sypkich i płynów»
6. «część urządzenia mająca kształt rynny, służąca do odprowadzania lub doprowadzania materiałów sypkich i płynów»

• korytowy
koryto drogi «wgłębienie w podłożu przygotowane pod nawierzchnię drogi»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego