kosmos

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Kosmos -su, -sie a. kosmos
kosmos -su, -sie a. Kosmos

Słownik języka polskiego PWN*

kosmos
1. kosmos, Kosmos «cała przestrzeń i wszystko, co się w niej znajduje»
2. kosmos, Kosmos «przestrzeń pozaziemska, dostępna ludzkiemu doświadczeniu»
3. kosmos, Kosmos filoz. «świat pojęty jako wewnętrznie uporządkowana i harmonijnie zbudowana całość»
4. zob. onętek.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego