kotangens

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kotan•gens -n•sa, -n•sie; -n•sy, -n•sów (symbol: ctg)

Słownik języka polskiego PWN*

kotangens, cotangens [wym. kotangens] «funkcja trygonometryczna będąca odwrotnością tangensa»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego