królewski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

królew•ski; -scy: insygnia królewskie, ale: Jego Królewska Mość; Kanał Królewski; Droga Królewska (w Gdańsku)
cesar•sko-królew•ski; -scy (skróty: ck, c.k.)
Kijewo Królew•skie Kijewa Królew•skiego, Kijewie Królew•skim; przym.: kijewski

Słownik języka polskiego PWN*

królewski
1. «dotyczący króla lub królowej»
2. «pełen przepychu, bardzo piękny»
3. «dotyczący króla – figury w szachach»

• królewsko
goniec królewski «w szachach: goniec ustawiony w pozycji początkowej na skrzydle królewskim»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego